მთავარი გვერდი - ბიბლია

ძველი აღთქმა
ეკლესიასტე
თავი 11

წინა თავი შემდეგი თავი