მთავარი გვერდი - ბიბლია

ძველი აღთქმა
ეკლესიასტე
თავი 12

წინა თავი