მთავარი გვერდი - ბიბლია

ძველი აღთქმა
ეკლესიასტე
თავი 8

წინა თავი შემდეგი თავი