მთავარი გვერდი - ბიბლია

ძველი აღთქმა
ფსალმუნნი
თავი 94

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


წინა თავი შემდეგი თავი