15 აგვისტო

ორშაბათი

მარხვა


პირველმოწამისა, პირველდიაკონისა სტეფანესი და მართალთა: ნიკოდიმოსისა, გამალიელისა და ძისა მისისა აბიბოსისა;


ახალი პუბლიკაციები და წიგნები