მთავარი გვერდი > ბიბლიოთეკა > წმინდა გიორგი ძველ ქართულ მწერლობაში
წმინდა გიორგი ძველ ქართულ მწერლობაში


- წამებაი წმიდისა გიორგისი, რომელი აღწერა და თანა დახუდა ყოველსა სიმენესა მისსა მოწაფე წმიდისა გიორგისი ბასიქარტოს

- პირველი სასწაული
- მეორე სასწაული
- მესამე სასწაული
- მეოთხე სასწაული
- მეხუთე სასწაული
- მეექვსე სასწაული
- მეშვიდე სასწაული