მთავარი გვერდი > ბიბლიოთეკა > ღვთივსათნო ცხოვრების წესები > წესი 29. საკუთარი ცოდნის საქმეებით დამოწმების შესახებ
წესი 29. საკუთარი ცოდნის საქმეებით დამოწმების შესახებ

თითოეულმა თავისი წოდება პირადი საქმეებით უნდა დაადასტუროს.

ქრისტეს სიტყვები: საქმენი წამებენ ჩემთვის, რომელთა მე ვიქმ, რამეთუ მამამან მომავლინა მე (იო.5,36). უკუეთუ არა ვიქმ საქმესა მამისა ჩემისასა, ნუ გწამნ ჩემი, უკუეთუ ვიქმ, დაღაცათუ ჩემი არა გრწამს, საქმენი გრწმენედ, რაითა სცნათ და უწყოდით, რამეთუ მამაი ჩემი ჩემთანა არს, და მე მამისა თანა (იო.10,37,38).

პავლე მოციქულის სიტყვა: ნურავინ ნურარაით ნუცა ერთსა დაბრკოლებასა ვის სცემთ, რაითა არა იგმოს მსახურებაი თქვენი, არამრდ ყოველსა შინა წარუდგინენით თავნი თქვენნი, ვითარცა ღმრთის მსახურთა, მოთმინებითა მრავლითა, ჭირთა შინა და ურვათა, იწროებათა შინა (IIკორ.6,3.4).