მთავარი გვერდი > ბიბლიოთეკა > ღვთივსათნო ცხოვრების წესები > წესი 31. იმათთვის განკუთვნილის განკარგვის შესახებ, ვინც ღვთის მსახურებას მიუძღვნა თავი
წესი 31. იმათთვის განკუთვნილის განკარგვის შესახებ, ვინც ღვთის მსახურებას მიუძღვნა თავი

1. ის, რაც განკუთვნილია მათთვის ვინც თავი ღვთის სამსახურს მიუძღვნა, არ უნდა დაიხარჯოს სხვებისთვის, თუ რა იქნება მოჭარბებული.

ხილო დედაკაცი იგი იყო წარმართი, ნათესავით ასური ფინიკიელი ზღვისკიდით, და ევედრებოდა მას, რაითა განხადოს ეშმაკი ასულისაგან მისისა, ხოლო იესო რქუა მას: მაცადე პირველად განძღებად შვილთა, რამეთუ არა კეთილ არს მოღებაი პურისაი შვილთაგან და დაგებად ძაღლთა, ხოლო მან მიუგო და რქუა: უფალო, რამეთუ ძაღლნიცა ტაბლასა ქვეშე სჭამედ ნამუსრევისაგან შვილთასა, ხოლო იესო ჰრქუა მას მაგის სიტყვისათვის ვიდოდე განსრულ არს ეშმაკი ასულისაგან შენისა (მარკ.7,26-29).