მთავარი გვერდი > ბიბლიოთეკა > ღვთივსათნო ცხოვრების წესები > წესი 42. უფლის მიერ კანონის შესრულების შესახებ
წესი 42. უფლის მიერ კანონის შესრულების შესახებ

არ ნუდა ვიფიქროთ, რომ უფალი სჯულისა და წინასწარმეტყველთა დასახსნელად, განსაქარვებლად მოვიდა, ის მოვიდა, რათა აღასრულოს სჯული და შეავსოს იგი იმით, რაც კიდევ უფრო სრულყოფილია.

 ქრისტეს სიტყვები: ნუ ჰგონებთ, ვითარმედ მოვედ დახსნად სჯულისა გინა წინასწარმეტყველთა; არა მოვედ დახსნად, არამედ აღსრულებად (მთ.5,7).

 პავლე მოციქულის სიტყვები: აწ სჯულსა ნუ განვაქარვებთ სარწმუნოებითა მით? ნუ-იყოფინ, არამედ სჯულსა დავამტკიცებთ (რომ.3,31).