მთავარი გვერდი > ბიბლიოთეკა > ღვთივსათნო ცხოვრების წესები > წესი 77. ქალწულთა შესახებ
წესი 77. ქალწულთა შესახებ

ქალწულმა უნდა გადადოს ყოველგვარი საზრუნავი ამა სოფლისა, რათა განუყოფლად ადიდოს ღმერთი გონებით და სხეულით, ზეციური სასუფევლის მოლოდინში.

 პავლე მოციქულის სიტყვა: და მნებავს თქუენი, რაითა უზრუნველ იყვნეთ. უქორწინებელი იგი ზრუნავს უფლისასა, ვითარ-ძი სათნო-ეყოს უფალსა. ხოლო ქორწინებული ზრუნავს სოფლისასა, ვითარ-ძი სათნო-ეყოს ცოლსა. განყოფილ არს დედაკაციცა იგი და ქალწული. უქორწინებელი იგი ზრუნავს უფლისასა, რაითა იყოს წმიდა ხორცითაცა და სულითაცა; ხოლო ქორწინებული ზრუნავს სოფლისასა ვითარ-ძი სათნო-ეყოს ქმარსა. ხოლო ამას თქვენისა უმჯობესისათვის ვიტყვი არა რაითა საფრხე დაგიგო თქუენ, არამედ შუენიერად და კეთილად დადგომად უფლისა მიმართ უზრუნველად (I კორ. 7,32-35).