მთავარი გვერდი > ბიბლიოთეკა > ღვთივსათნო ცხოვრების წესები > წესი 78. ომების შესახებ
წესი 78. ომების შესახებ

 მხედარმა არ უნდა შეაჭირვოს და ცილი არ დასწამოს ვისმე.


ჰკითხვიდეს მას მხედრად განწესებულნიცა იგი და ეტყოდეს: და ჩუენ რაი-მე ვყოთ? და მან ჰრქუა მათ: ნუვის აჭირვებთ, ნუცა ცილსა შესწამებთ და კმა გეყავნ როჭიკი თქუენი (ლკ. 3,14).