მთავარი გვერდი > ბიბლიოთეკა > იოანე ოქროპირი - საუბრები
იოანე ოქროპირი

იოანე ოქროპირი - საუბრები


† სიტყვა იმის თაობაზე, რომ ვინც საკუთარ თავს არ ვნებს, მისი ვნება არავის ძალუძს

† უბედურებათა უდრტვინველად გადატანას მოწამის გვირგვინი მოაქვს

† როგორ გამოვიყენოთ ღვთისაგან მონიჭებული სიკეთენი

† ღვთისადმი მადლიერებასა და თავმდაბლობაზე

† ღვთისმიერ ცხოვრებასა და სიტყვებზე:“იწრო არს ბჭე..“ და სხვა. (მათე 7,14), და განმარტება ლოცვისა „მამაო ჩუენო“

† მოწყალებაზე

† მწუხარებათა სარგებლობაზე

† იმის შესახებ, რომ ღვთის შეწევნით სათნოება ადვილია

† ვინც საკუთარი ქონებიდან გაჭირვებულებს არ უწილადებს-მტაცებელია