20 სექტემბერი

პარასკევი

მარხვა


მოწამისა სოზონ კილიკიელისა (†304).მოციქულ 70 თაგანთა; ღირსი ლუკასი.


ახალი პუბლიკაციები და წიგნები