11 ივლისი

შაბათი

მარხვა


მოწამეთა უვერცხლოთა მკურნალთა საკვირველმოქმედთა კვიროსისა და იოანესი (†აღმოყვანება 412 წელს; ღმრთისმშობლის ხატისა "სამხელიანი"


ახალი პუბლიკაციები და წიგნები