23 აგვისტო

პარასკევი

მარხვა


მოწამისა ლავრენტი მთავარდიაკონისა, ქსვისტე რომის პაპისა და იპოლიტესი, ფელაკისიმე და აგაპიტე დიაკონთა, და რომანოზისა, რომაელთა (†258).


ახალი პუბლიკაციები და წიგნები