მთავარი გვერდი > წმინდანთა სახელები, მათი ხსენების დღეები და სახელთა მნიშვნელობის განმარტება > დედათა სახელები
წმინდანთა სახელები, მათი ხსენების დღეები და სახელთა მნიშვნელობის განმარტება

აგნია(ანა) - უმწიკვლო (ლათ.)
  ◦ რომაელი, ქალწულმოწამე; 3.02; 18.07
აგრაფინა - ყოველთა წმ. 24.12
აგრიპინა - რომაელი, მოწამე; 6.07
ავგუსტა - საღვთო (ლათ.)
  ◦ რომაელი, დედოფალი, მოწამე; 7.12
ათანასია - უკვდავი (ბერძ.)
  ◦ ანკვირელი (კორინთელი), ქალწულმოწ. 19.11
  ◦ ეგინელი, იღუმენია; 25.04
  ◦ კანოპელი, მოწამე; 13.02
  ◦ ტავენელი, ღირსი; 22.10
აკვილინა - არწივისა (ლათ.)
  ◦ მცირე, მოწამე; 20.04
  ◦ უფროსი, ფინიკიელი, მოწამე; 26.06
ალა - გუთელი, მოწამე; 8.04
ალეფტინა (ვალენტინა) - ძლიერი (ლათ.)
  ◦ კესარიელი (პალესტინელი), მოწ. 29.07
ალექსანდრა - მხნე, მამაცი (ბერძ.)
  ◦ ამასიელი, მოწამე; 2.04
  ◦ ანკვირელი (კორინთელი), ქალწულმოწ. 31.05; 19.11
  ◦ რომაელი, ნიკომიდელი, დედოფალი, მოწ. 6.05
ანა - მადლი (ებრ.)
  ◦ ანდრიანოპოლელი, მოწამე; 4.11
  ◦ ბითვინელი, ღირსი; 26.06; 11.11
  ◦ გუთელი, მოწამე; 8.04
  ◦ მართლ. ყოვლადწიდა ღვთისმშობლის დედა; 7.08; 22.09; 22.12
  ◦ სელევკიელი (სპარსი), მოწ. 3.12
  ◦ წინასწარმეტყვ. ფანოელის ასული; 16.02; 10.09
  ◦ წინასწარმეტყვ. სამოელ წინასწარმეტყველის დედა; 22.12
ანასტასია - აღდგომა (ბერძ.)
  ◦ ალექსანდრიელი, მეუდაბნოე; 23.03
  ◦ რომაელი, თესალონიკელი, ღირ. მოწ. 11.11; 12.11
  ◦ რომაელი, მოწამე; 28.04
  ◦ რომაელი, ილირიელი, დიდმოწ. 4.01
ანატოლია - აღმოსავლელი (ბერძ.)
  ◦ რომაელი, მოწამე; 2.04
ანგელინა - ამბის მომტანი, მახარებელი ანგელოზი (ბერძ.)
  ◦ სერბთა დედოფალი, ღირსი; 23.12
ანთია - აღმოცენება (ბერძ.)
  ◦ რომაელი, მოწამე; 28.12
ანთისა - აყვავებული (ბერძ.)
  ◦ ახალი, მოწამე; 9.09
  ◦ მანტინიელი, იღუმენია, აღმს. 10.08
  ◦ რომაელი, მოწამე; 21.12
ანთუსა - ყვავილი (ბერძ.)
  ◦ ომონიელი, ქალწ, იღუმენია; 25.04
  ◦ სელევკიელი, ღირსი; 4.09
ანიმაისა - გუთელი, მოწამე; 8.04
ანტონინა - სანაცვლოდ მოპოვებული (ბერძ.)
  ◦ კროდამნელი, ქალწულმოწ. 23.06
  ◦ ნიკიელი, მოწამე; 14.03; 26.06
ანუკა - ყოველთა წმ. 24.12
ანისია - დამთავრება, წარმატება (ბერძ.)
  ◦ თესალონიკელი, მოწამე; 12.01
აპოლინარია - ღირსი; 18.01
აპფია - კოლოსელი, მოც. სწორი, მოწ. 4(3).03; 5.12
არიადნა - ერთგული ცოლი (ბერძ.)
  ◦ ფრიგიელი, მოწამე; 1.10
არტემია - აყვავებული (ბერძ.)
  ◦ რომაელი, მეფის ასული, მოწ. 20.06
არქელა - ადამიანთა შორის (ბერძ.)
  ◦ სალერნიელი, ქალწ. ღირ. მოწ. 19.06
ასკილა - ყოველთა წმ. 24.12
ასკლიდია (ასკილიპოდიტა) - მარკიანოპოლელი (მიზიელი), მოწ. 28.09
ასკლიპიოდოტა - ესკულაპის (ჯანმრთელობის ღვთაების) ბოძებული (ბერძ.)
  ◦ ადრიანოპოლელი, მოწამე; 4(3).03
ასკიტრეა - მოღვაწე (ბერძ.)
  ◦ სელევკიელი, მოწამე; 30.04
ასმათი - ყოველთა წმ. 24.12
ასპიროზა - ყოველთა წმ. 24.12
აღათია - კეთილი (ბერძ.)
  ◦ მოწამე; 10.01
  ◦ ნიკომიდელი, იღუმენია, ღირ. მოწ. 10.01
  ◦ სიცილიელი (პალერმოელი), ქალწულმოწამე; 18.02
აღათოკლია - კეთილდიდებული, კურთხეული (ბერძ.)
  ◦ მოწამე; 30.09
აღათონიკა - კეთილმძლეველი (ბერძ.)
  ◦ პერგამელი, მოწამე; 26.10
აღაპი - მოწამე; 30.09
აღაპია - სიყვარული (ბერძ.)
  ◦ აკვილიელი, მოწამე; 29.04