მთავარი გვერდი > წმინდანთა სახელები, მათი ხსენების დღეები და სახელთა მნიშვნელობის განმარტება > დედათა სახელები
წმინდანთა სახელები, მათი ხსენების დღეები და სახელთა მნიშვნელობის განმარტება

ტაბითა - შველი, არჩვი, ნიამორი (ებრ.)
  ◦ იოპელი; 7.11; განრღვეულის კვირა
ტაისია
  ◦ ეგვიპტელი; 23.05
  ◦ ეგვიპტელი, თებაიდელი, ღირსი; 21.10
ტატიანა - დამფუძნებელი
  ◦ რომაელი, ქალწ. დიაკონისა, მოწ. 25.01
ტეკუსა - მშობიარე - (ბერძ.)
  ◦ ანკვირიელი (კორინთელი), ქალწ. მოწ. 31.05; 19.11
ტერეზია - ყოველთა წმ. 24.12
ტრიფენე - მდიდრულად მცხოვრები (ბერძ.)
  ◦ კვიზიკიელი, მოწამე; 13.02