მთავარი გვერდი > წმინდანთა სახელები, მათი ხსენების დღეები და სახელთა მნიშვნელობის განმარტება > დედათა სახელები
წმინდანთა სახელები, მათი ხსენების დღეები და სახელთა მნიშვნელობის განმარტება

ბარბარე - უცხო (ბერძ.)
  ◦ ილიოპოლელი, დიდმოწ. 17.12
ბასილისა - მეფისა, სამეფო (ბერძ.)
  ◦ ეგვიპტელი, იღუმენია, ღირ. მოწ. 21.01
  ◦ კორინთელი, მოწამე; 23.03; 29.04
  ◦ რომაელი, მოწამე; 28.04
ბებეა - ერთგული (ბერძ.)
  ◦ ედესელი, მოწამე; 28.10
ბიქტორინა - მოწამე; 13.02
ბორენა - წაბლისფერი (სპ.)
  ◦ ყოველთა წმ. 24.12