მთავარი გვერდი > წმინდანთა სახელები, მათი ხსენების დღეები და სახელთა მნიშვნელობის განმარტება > დედათა სახელები
წმინდანთა სახელები, მათი ხსენების დღეები და სახელთა მნიშვნელობის განმარტება

გაათა - გუთელი, დედოფალი, მოწამე; 8.04
გაიანე - (ბერძ.)
  ◦ რომაელი, იღუმენია, ღირ. მოწ. 13.10
გალე - მშვენიერი (ბერძ.)
  ◦ კორინთელი, მოწამე; 23.03
გალინა - სიწყნარე, სიმშვიდე (ბერძ.)
  ◦ კორინთელი, მოწამე; 23.03; 29.04
გვანცა - ყოველთა წმ. 24.12
გვიტია - ყოველთა წმ. 24.12
გვრიტა - ყოველთა წმ. 24.12
გლაფირა - გლუვი (ბერძ.)
  ◦ ამასიელი, ქალწული; 9.05
გლიკერია - ტკბილი (ბერძ.)
  ◦ ადრიანოპოლელი, მოწამე; 4.11
  ◦ პერაკლიელი, ქალწულმოწამე; 26.05
გოლინხუდა - (სპ.)
  ◦ (ნათლისღებით მარიამი), სპარსი, აღმს. 25.07
  ◦ მოწამე; 16.07
გუგულა - ყოველთა წმ. 24.12
გულარისა - ყოველთა წმ. 24.12
გულვარდისა - ყოველთა წმ. 24.12
გულია - ყოველთა წმ. 24.12
გულიჯანა - ყოველთა წმ. 24.12
გულნაზი - ყოველთა წმ. 24.12
გულნარა - ყოველთა წმ. 24.12
გულქანა - ყოველთა წმ. 24.12
გულჩარა - ყოველთა წმ. 24.12
გულჯავრი - ყოველთა წმ. 24.12
გუჯა - ყოველთა წმ. 24.12