მთავარი გვერდი > წმინდანთა სახელები, მათი ხსენების დღეები და სახელთა მნიშვნელობის განმარტება > დედათა სახელები
წმინდანთა სახელები, მათი ხსენების დღეები და სახელთა მნიშვნელობის განმარტება

ხათუნა - ყოველთა წმ. 24.12
ხამფერა - ყოველთა წმ. 24.12
ხარიტა - ალერსიანი, თავაზიანი (ბერძ.)
  ◦ რომაელი, მოწამე; 14.06
ხარიტინა - მადლიანი (ბერძ.)
  ◦ ამისიელი მოწამე; 18.10
ხვარამზე (ხუარანძე) - მზე-ქალა (ფალაური)
  ◦ ყოველთა წმ. 24.12
ხვაშაქი - ყოველთა წმ. 24.12
ხორეშანი (ხვარეშანი, ხუარეშანი) - ბედნიერი, მეფე-მზე (სპ.)
  ◦ ყოველთა წმ. 24.12