მთავარი გვერდი > წმინდანთა სახელები, მათი ხსენების დღეები და სახელთა მნიშვნელობის განმარტება > მამათა სახელები
წმინდანთა სახელები, მათი ხსენების დღეები და სახელთა მნიშვნელობის განმარტება

პაატა - ყოველთა წმ. 24.12
პავლე - მცირე (ლათ.)
  ◦ ახალი, კონსტანტინოპოლელი, პატრ. 12.09
  ◦ გარეჯელი, ღირსი; 14.06
  ◦ ბიზანტიელი, ყრმა, მოწამე; 16.06
  ◦ თებაიდელი, ეგვიპტელი, განდეგილი; 28.01
  ◦ კესარიელი (პალესტინელი), მოწამე; 29.02; (1.03)
  ◦ კესარიელი (პალესტინელი), მოწამე; 29.07
  ◦ კონსტანტინოპოლელი, პატრ. მღვდელმოწ. 19.11
  ◦ კორინთელი, მოწამე; 23.03
  ◦ კორინთელი, ღირსი; 11.07
  ◦ ლამპსაკიელი, მოწამე; 31.05
  ◦ ლატრიელი, ღირსი; 28.12
  ◦ მორჩილი, ღირსი; 20.12
  ◦ მოციქულთა თავი; 12.07
  ◦ ნეოკესარელი, ეპისკ. აღმს. 5.01
  ◦ ნიკიელი, ეპისკ. აღმს. 23.09
  ◦ პრუსაიდელი, ეპისკ. აღმს. 20.03
  ◦ პტოლემაიდელი, მოწამე; 17.03; 30.08
  ◦ სინაელი, იღუმენი, მღვდელმოწ. 27.01
  ◦ ღირსი, მოწაფე ღირსი ანტონი დიდისა; 20.03; 17.10
პავლინე - პატარა (ლათ.)
  ◦ ათინელი, მოწამე; 31.05
  ◦ მოწყალე, ნოლანელი, ეპისკ. 5.02
პავსიკაკოსი - ბოროტების მომსპობი (ბერძ.)
    სინაიდელი (ფრიგიელი), ეპისკ. 26.05
პავსილიპე - მწუხარების მომსპობი (ბერძ.)
  ◦ მოწამე; 21.04
პაისი - საბავშვო (ბერძ.)
  ◦ ბულგარელი, ღირსი; 2.07
  ◦ დიდი, ღირსი; 2.07
  ◦ ველიჩკოველი, ღირსი; 28.11
პალადინ - (ბერძ.)
  ◦ ალექსანდრიელი, ღირსი; 10.12
  ◦ ანტიოქელი, (სირიელი), მეუდაბნოე; 10.02
პალი - ყოველთა წმ. 24.12
პამბონე - ეგვიპტელი, მოწამე; 18.06
პამვა - ყოველთა მწყემსი (ბერძ.)
    ნიტრიელი, მეუდაბნოე; 31.07
პამფალონე - ყოველთა ტომთაგან (ბერძ.)
  ◦ ქალკედონელი, მოწამე; 30.05
პამფილე - ყველას მეგობარი (ბერძ.)
  ◦ კესარიელი (პალესტინელი), ხუცესი, მღვდელმოწ. 1.03; (29.02)
  ◦ კონსტანტინოპოლელი, მოწამე; 25.08
პანკრატი - ყოვლადშემძლებელი (ბერძ.)
  ◦ ტავრომენიელი, ანტიოქიელი, ეპისკ. მღვდელმოწ. მოციქ. პეტრეს მოწაფე; 22.02; 22.07
პანსოფი - ყოვლადბრძენი (ბერძ.)
  ◦ ალექსანდრიელი, ღირსი, მოწამე; 28.01
პანტელეიმონი - ყოვლადმოწყალე (ბერძ.)
  ◦ მკურნალი, დიდმოწამე; 9.08
პანქარე - ყველასათვი სასურველი (ბერძ.)
  ◦ რომაელი, მოწამე; 1.04
პაპალა - ყოველთა წმ. 24.12
პაპილა - მამიკო (ბერძ.)
  ◦ პერგამელი, დიაკ. მღვდელმოწ. 26.10
პაპიუსი - მამა (ბერძ. ლათ.)
  ◦ დირახიელი, მოწამე; 20.07
  ◦ კორინთელი, მოწამე; 13.02; 23.03
  ◦ ლარანდელი, სელევკიელი, მოწ. 29.03
  ◦ პერგიელი (პამფილიელი) მოწამე; 16.02
  ◦ რომაელი, მოწამე; 20.06
პაპუნა - ყოველთა წმ. 24.12
პარამონი - მაგარი (ბერძ.)
    ბითვინიელი, მოწამე; 12.12
პარდო - ავაზა
  ◦ რომაელი, პალესტინელი, განდეგილი; 28.12
პართენი - უმანკო, უბიწო (ბერძ.)
  ◦ ლამპსაკიელი, ეპისკ. 20.02
პარიგორი - დამარწმუნებელი (ბერძ.)
  ◦ სამოსატელი, მოწამე; 11.02
პარმენი - მყარად მდგომი (ბერძ.)
  ◦ ბაბილინელი, კორდუბელი, ხუცესი, მღვდელმოწ. 12.08
  ◦ მოციქ. 70-თაგანი, შვიდ დიაკონთაგანი; 17.01; 10.08
პაროდყ - გზა, გამოსავალი (ბერძ.)
    ბულგარელი, ხუცესი, მღვდელმოწ. 4.01
პასიკრატე - ყოვლისმყრობელი (ბერძ.)
    დოროსტოლელი, მოწამე; 7.05
პატაპი - თებელი, კონსტანტინოპოლელი, ღირსი; 21.12
პატარკაცი - ყოველთა წმ. 24.12
პატერმუთი
  ◦ ეგვიპტელი, ღირსი, მოწამე; 22.07
  ◦ ტვირელი, მოწამე; 30.09
პატრიკიოსი - დიდებული (ბერძ.)
  ◦ პრუსიელი, ბითვნიელი, ეპისკ. მღვდელმოწ. 1.06
  ◦ სებასტიელი, ღირსი, მოწამე; 2.04
პატროვე - მამის მიმდევარი (ბერძ.)
    მოციქ. 70-თაგანი, ნეაპოლიტანელი და პუტეოლელი ეპისკ. 17.01; 18.11
პატროკლე - მამის დიდება (ბერძ.)
  ◦ ტრიკასინელი, მოწამე; 30.08
პაფნუტი
  ◦ ალექსანდრიელი, ღირსი; 28.02
  ◦ ეგვიპტელი, ღირსი, მოწამე; 8.10
  ◦ იერუსალიმელი, ეპისკ. მღვდელმოწ. 2.05
პაქტოვი - სიცოცხლის შემნარჩუნებელი (ბერძ.)
    სებასტიელი, მოწამე; 3.11
პახუმი - ბეჭებგანიერი (ბერძ.)
  ◦ დიდი, ეგვიპტელი, თებაიდელი, ღირსი; 28.05
პელიოსი - მორბენალი, თიხისა (ბერძ.)
  ◦  ეგვიპტელი, ტვირელი, ეპისკ. მღვდელმოწ. 30.09
პეონი - მკურნალი (ბერძ.)
  ◦  რომაელი, მოწამე; 14.06
პერეგრინე - (ლათ.)
  ◦ ათენელი, აპოლონიადელი (მაკედონელი), მოწამე; 19.07
  ◦ დირახიელი, მოწამე; 20.07
პეტრე - კლდე, ქვა (ბერძ.)
  ◦ აბესალომიელი (ანისელი), მოწ. 25.01; 26.01
  ◦ ადრიანოპოლელი, ეპისკ. მღვდელმოწ. 4.02
  ◦ ათონელი, ღირსი; 25.06
  ◦ ალექსანდრიელი, პატრ. მღვდელმოწ. 8.12
  ◦ არგოსელი, ეპისკ. 16.05
  ◦  ატროელი, ღირსი; 25.06
  ◦ აფრიკელი; 5.10
  ◦ ბულგარელი, მეფე; 12.02
  ◦ გალატელი, ანტიოქელი, მდუმარე, ღირსი; 14.02; 8.12
  ◦ გალატელი, კონსტანტინოპოლელი, ღირსი; 22.10
  ◦ კაპიტოლიელი, დამასკელი, ხუცესი, მღვდელმოწ. 17.10
  ◦ კონსტანტინოპოლელი, ღირსი; 14.07
  ◦ კონსტანტინოპოლელი, მოწამე; 22.08
  ◦ ლამპსაკიელი, მოწამე; 31.05
  ◦ მოსკოველი, მიტროპ. 18.10
  ◦ მოციქულთა თავი; 29.01; 12.07; 13.07
  ◦ ნიკიელი, ეპისკ. 23.09
  ◦ ნიკომიდიელი, მოწამე; 16.09; 31.12
  ◦ სებასტიელი, ეპისკ. 22.01
  ◦ სირაკუზელი, მოწამე; 6.10
  ◦ ფინიკიელი, მოწამე; 8.02
პიგასი - წყლის გამომცემი წყარო (ბერძ.)
  ◦ სპარსი, მოწამე; 15.11
პინა - სადაფის ბანაკი (ბერძ.)
  ◦ ნოვოდუნელი, სლავი, მოწ. 2.02; 3.07
პიმენი - მწყემსი (ბერძ.)
  ◦ დიდი, ეგვიპტელი, ღირსი; 9.09
  ◦ პალესტინელი, ღირსი; 9.09
  ◦ ქართველი, სალოსი, ღირსი; 29.03
პიონიოსი - მსუქანი, პოხიერი (ბერძ.)
  ◦ სმირნელი, ხუცესი, მღვდელმოწ. 24.03
პიროსი - ალისფერი (ბერძ.)
  ◦ ბრეთელი, ათცამეტ მამათაგანი, ღირსი; 20.05
პისტე - სწორი, მართალი (ბერძ.)
  ◦ ედესელი, მოწამე; 3.09
პიტირიმი - ველიკოპერმელი, ეპისკ. მღვდელმოწ. 1.09
პლატონი - განიერი (ბერძ.)
  ◦ ანკვირელი, მოწამე; 1.12
  ◦ სტუდიელი, იღუმენი, აღმს. 18.04
პოლიევქტე - დიდად სასურველი (ბერძ.)
  ◦ კესარიელი (კაბადოკიელი), მოწამე; 1.01
  ◦ მელიტინელი, მოწამე; 22.01
  ◦ ქართველი, მოწამე; 28.04
პოლიენი - დიდად საქები (ბერძ.)
  ◦ პრუსიელი (ბითვინიელი), ხუცესი, მღვდელმოწ. 1.06
  ◦ რომაელი, მოწამე; 31.08
პოლიკარპე - მრავალნაყოფიერი (ბერძ.)
  ◦ ალექსანდრიელი, მოწამე; 15.04
  ◦ სმირნელი, ეპისკ. მღვდელმოწ. წმ. იოანე ღვთისმეტყველის მოწაფე; 8(7).03
პოლიქრონიოსი - მრავალწლოვანი (ბერძ.)
  ◦ ბაბილონელი, ეპისკ. მღვდემოწ. 12.08
  ◦ სმირნელი, ეპისკ. მღვდელმოწ. 5.08; 12.08
  ◦ სირიელი, მეუდაბნოე; 8(7).03
  ◦ ხუცესი, მღვდელმოწ. 20.10
პოლუბიოსი - მრავალი საცხოვრებელი საშუალების მქონე (ბერძ.)
    რინოკილელი, ეპისკ. 25.05
პომპეუსი - წინამძღოლი (ბერძ.)
  ◦ დირახიელი, მოწამე; 20.07
პომპიოსი
  ◦ აფრიკელი (კართაგანელი), მოწ. 23.04
  ◦ მოწამე; 10.11
  ◦ კრიტელი, მოწ. 5.12
პანტიოსი - (ბერძ.)
  ◦ რომაელი, მოწამე; 18.08
პონტო - კრიტელი, მოწამე; 5.01
პოპლი - ზოგადსახალხო (ლათ.)
  ◦ სირიელი, ღირსი; 7.02
პუპლიოსი - სახალხო (ლათ.)
  ◦ აფრიკელი, მოწამე; 26.03
  ◦ ეგვიპტელი, ღირსი; 18.04
  ◦ კესარიელი (პალესტინელი), მოწ. 28.03
პორფირე - წითელი, ალისფერი, მეწამული (ბერძ.)
  ◦ ანტიოქელი (პისიდიელი), მოწ. 23.02
  ◦ ეფესელი, მოწამე; 28.09
  ◦ კესარიელი (პალესტინელი), მოწ. 29.02; (1.03)
  ◦ მოწამე; 22.11
  ◦ სტრატილაიტი, ალექსანდრიელი, მოწ. 7.12
  ◦ ღაზელი, მთავარეპისკ. 11(10).03
პოტიტე - დაუფლებული (ლათ.)
    გარგარელი, მოწამე; 14.07
პრილიდიანე - ანტიოქელი, მოწამე; 17.09
პრისკე - მოხუცი (ლათ.)
  ◦ კესარიელი (პალესტინელი), მოწამე; 4.10
  ◦ სებასტიელი, მოწამე; 22.03
პროვიოსი - პატიოსანი (ლათ.)
  ◦ ეგვიპტელი, მოწამე; 1.01
  ◦ სადონელი, ანკვირელი, მოწამე; 6.07
  ◦ ტარსელი, მოწამე; 25.10
პროკლე - შორეული (ლათ.)
  ◦ კალიპტელი, მოწამე; 25.07
  ◦ კონსტანტინოპოლელი, პატრ. 3.12
  ◦ პუტეოლელი, დიაკ. მღვდელმოწ. 4.05
  ◦ სინაელი, ღირსი, მოწამე; 27.01
პროკოფი - წარმატებული (ბერძ.)
  ◦ დეკაპოლეოლი, აღმს. 12(11).03
  ◦ კესარიელი (პალესტინელი), დიდმოწ. 21.07
  ◦ კესარიელი (პალესტინელი), მოწ. 5.12
პროკული
  ◦ ინტერამელი (იტალიელი), მოწ. 12.08
  ◦ პუტეოლელი, დიაკ. მღვდელმოწ. 4.05
პროტასი - მოწინავე (ბერძ.)
  ◦ მედიოლანელი, მოწამე; 27.10
პროტერი - წინამავალი (ბერძ.)
  ◦ ალექსანდრიელი, პატრ. მღვდელმოწ. 13(12).03
პროტი - პირველი (ბერძ.)
  ◦ რომაელი, ღირსი, მოწამე; 6.01
პროტოგენი - პირმშო (ბერძ.)
  ◦ კარიელი, ეპისკ. აღმს. 7.09
პროტოლეონი - პირველი ლომი (ბერძ.)
  ◦ ნიკომიდელი, მოწამე; 6.05
პროხორე - გუნდის უფროსი (ბერძ.)
  ◦ მოციქ. 70-თაგანი, შვიდ დიაკონთაგანი, ნიკომიდელი, ეპისკ. მღვდელმოწ. მოციქ. იოანე ღვთისმეტყველის მოწაფე; 17.01; 10.08
  ◦ პშინელი, ღირსი; 28.01
  ◦ ქართველი; 25.02
პუდე - მორცხვი
  ◦ მოციქ. 70-თაგანი, მღვდელმოწ. 17.01; 28.04