მთავარი გვერდი > წმინდანთა სახელები, მათი ხსენების დღეები და სახელთა მნიშვნელობის განმარტება > მამათა სახელები
წმინდანთა სახელები, მათი ხსენების დღეები და სახელთა მნიშვნელობის განმარტება

ბაადური - მამაცი, გმირი, გოლიათი (მონღ.)
  ◦   ყოველთა წმ. 24.12
ბაბილა - აღრევა (სირ. ებრ.)
  ◦  ანტიოქიელი, ეპისკ. მღვდელმოწ.17.09
  ◦  ნიკომიდიელი, მოწამე; 17.09
  ◦  სიცილიელი, ხუცესი, განდეგილი, მღვდელმოწ. 6.02
  ◦  ყოველთა წმ.24.12
ბაგრატი - (იხ. პანკრატი)
ბათუსი - გუთელი, ხუცესი, მღვდელმოწ. 8.04
ბაკური - ღვთისშვილი, ძე ღმრთისა (სპ.)
  ◦  ყოველთა წმ. 24.12
ბაკხუსი - მეღვინეობის ღმერთი (ბერძ.)
  ◦  რომაელი, მოწამე; 20.10
  ◦  თრაკიელი, მოწამე; 19.05
ბაპტოსი - ანტიოქიელი, მოწ. 23.02
ბარათა - ყოველთა წმ. 24.12
ბარაქიოსი - ღვთის მიერ კურთხეული (ებრ.)
  ◦  მელიტინელი, მოწამე; 20.11
ბარაქისე - (სპ.)
  ◦  სპარსი, მოწამე; 10.04
ბარბარი
  ◦  ლიკინიელი, მოწ. ავაზაკყოფილი; 19.05
  ◦  თრაკიელი, მოწამე; 19.05
ბართლომე - თოლომეს შვილი (ებრ.)
  ◦  მოციქული, 24.06; 13.07; 7.09
ბარნაბა - ძე ნუგეშისა (ებრ.)
  ◦   მოციქ. 70-თაგანი, მედეაპოლელი კვიპრელი ეპისკ. მღვდელმოწ. 17.01; 24.06
ბარსანოფი
  ◦   დიდი, ღირსი; 19.02
ბარსისე
  ◦   ედესელი, ეპისკ. აღმს. 7.09
ბარული - უფლის მონა (სირ.)
  ◦   ◦ ანტიოქიელი, ყრმა, მოწ. 1.12
ბარუქი - კურთხეული (ებრ.)
  ◦   წინასწარმეტყველი; 11.10
ბარძიმი - კოლაელი; 7(8).03
ბასინე
  ◦  კონსტანტინეპოლელი, იღუმენი; 23.10
  ◦  კავდიელი, ეპისკ. 23.06
ბასილი - სამეფო (ბერძ.)
  ◦  ამასიელი, ეპისკ. მღვდელმოწ. 9.05; 13.05
  ◦  ანკვირიელი, კესარიელი, მოწ. 14.01
  ◦  ანკვირიელი, ხუცესი, მღვდელმოწ. 4.04
  ◦  ბიზანტიელი, მოწამე; 11.12
  ◦  დეკაპოელი, ღირსი, აღმს. 13(14). 03
  ◦  დიდი, კესარიელი (კაბადოკიელი), მთავაეპისკ. 14.01; 12.02
  ◦  მაკედონელი, მოწამე; 19.07
  ◦  პარიელი, ეპისკ. აღმს. 25.04
  ◦  ქართველი, (რატიშვილი), ღირსი; 1.05
  ◦  ხერსონელი, ეპისკ. მღვდელმოწ. 20.03
ბასოსი - ნიკომიდიელი, მოწ. 2.02
ბაქარი - (სპ.) “ბაკურის” ქართული ფორმა
  ◦  კოლაელი; 7(8).03
ბაქტისი - სპარსი, ეპისკ. მღვდელმოწ. 31.05
ბაჭუკი - ყოველთა წმ. 24.12
ბახუ - ყოველთა წმ. 24.12
ბახუტა - ბედის მომცემელი, ბედის წყალობა (ირან.)
  ◦  ყოველთა წმ. 24.12
ბებური - ყოველთა წმ. 24.12
ბეგლარი - ყოველთა წმ. 24.12
ბედიანე - ყოველთა წმ. 24.12
ბეკო - ყოველთა წმ. 24.12
ბენედიქტე - კურთხეული (ლათ.)
  ◦   ნურსელი, იღუმენი; 27.03
ბენიამინი - ძე ძლიერებისა (ებრ.)
  ◦  სინელი, ღირსი, მოწ. 27.01
  ◦  სოარსი, დიაკ. მღვდელმოწ. 13.04; 26.10
  ◦  ძვ. ახთქმის პატრ. Iაკობის ძე, წმ. მამამთავართა კვ.
ბეჟანი - არიელთა (ირანელთა) სივრცე, ქვეყანა (ირან.)
  ◦  ყოველთა წმ. 24.12
ბერი - ყოველთა წმ. 24.12
ბესარიონი - ტყიანი (ბერძ.)
  ◦  გარეჯელი, ღირსი, 25.08
  ◦  ეგვიპტელი, მეუდაბნოე; 19.06
  ◦  ქართველი, პროტოდიაკ. 27.08
ბექა - ყოველთა წმ. 24.12
ბეშქენი - ხელოვნება, ხელსაქმე (სპ.)
  ◦  ყოველთა წმ. 24.12
ბეცია - ყოველთა წმ. 24.12
ბითონიოსი - ღრმა (ბერძ.)
  ◦  მოწამე; 16.04
ბიკენტი - მძლეველი (ლათ.)
  ◦   ვალენსიელი, დიაკ. მღვდელმოწ. 24.11
ბირთველი - ყოველთა წმ. 24.12
ბირილადე - ნიკოპოლელი, მოწ. 23.07
ბიქტორი - მძლე (ლათ.)
  ◦  დამასკელი, მოწამე; 24.11
  ◦  კორინთელი, მოწამე; 13.02
  ◦  ნიკომიდიელი, მოწამე; 1.05
  ◦  რომაელი, მოწამე; 2.04
  ◦  ქალკედონელი, მოწამე; 29.09
  ◦  ქართველი, მოწამე; 28.04
ბიძინა - ქართველი, ქსნის ერისთავი, მოწამე; 1.10
ბიჭია - ყოველთა წმ. 24.12
ბოიანი - ბულგარელი, მთავარი, მოწამე; 10.04
ბონიფანტე - კეთილის მოქმედი (ლათ.)
  ◦  ტარსელი, მოწამე; 1.01
  ◦  ფერენტიელი, ეპისკ. 1.01
ბორისი - (სლავ.)
  ◦  ბუგარელი, მოც. სწორი, მეფე; 15.03
  ◦  რუსეთის მთავარი; 15.05; 6.08
ბოსტა - ყოველთა წმ. 24.12
ბოცო - ყოველთა წმ. 24.12
ბუჭულა - ყოველთა წმ. 24.12