მთავარი გვერდი > წმინდანთა სახელები, მათი ხსენების დღეები და სახელთა მნიშვნელობის განმარტება > მამათა სახელები
წმინდანთა სახელები, მათი ხსენების დღეები და სახელთა მნიშვნელობის განმარტება

ღარიბა - ყოველთა წმ. 24.12
ღვთისავარი - ყოველთა წმ. 24.12
ღვინია - ყოველთა წმ. 24.12
ღუღუნა - ყოველთა წმ. 24.12