მთავარი გვერდი > წმინდანთა სახელები, მათი ხსენების დღეები და სახელთა მნიშვნელობის განმარტება > მამათა სახელები
წმინდანთა სახელები, მათი ხსენების დღეები და სახელთა მნიშვნელობის განმარტება

შაბური - ყოველთა წმ. 24.12
შადიმანი - ყოველთა წმ. 24.12
შალვა
  ◦ ახალციხელი, მოწამე; 30.06
  ◦ ქსნის ერისთავი, მოწამე; 1.10
შამადავლე - ყოველთა წმ. 24.12
შანშე - ყოველთა წმ. 24.12
შარმაზანი - ყოველთა წმ. 24.12
შაქარა - ყოველთა წმ. 24.12
შერმადინი - ყოველთა წმ. 24.12
შიაოში  (შიოში) - შავი, მამაცი (ებრ. ლათ.)
  ◦ ყოველთა წმ. 24.12
შილა - დუმილი, მყუდროება (ებრ. ლათ.)
  ◦ მოციქ. 70-თაგანი, კორინთელი, ეპისკ. 17.01; 12.08
  ◦ გუთელი, მოწამე; 8.04
შიო
  ◦ ახალი, ღირსი; 14.06
  ◦ მღვიმელი, ღირსი; 20.05; 22.05; ყველიერის ხუთშაბათი
შოთა - ყოველთა წმ. 24.12
შოშია - ყოველთა წმ. 24.12

შოშიტა - ყოველთა წმ. 24.12