მთავარი გვერდი > წმინდანთა სახელები, მათი ხსენების დღეები და სახელთა მნიშვნელობის განმარტება > მამათა სახელები
წმინდანთა სახელები, მათი ხსენების დღეები და სახელთა მნიშვნელობის განმარტება

დადა - ლამპარი, მნათობი (ბერძ.)
  ◦  დოროსტოლელი, მოწამე; 11.05
  ◦  სპარსი, მოწამე; 12.10
დავითი - სატრფიალო, სწაყვარელი (ებრ.)
  ◦  არგვეთის მთავარი, მხეიძე, დიდმოწ. 15.10
  ◦  აღმაშენებელი, მეოთხე, მეფე; 8.02
  ◦  გარეჯელი, ღირსი; 20.05; ამაღლების შემდგომი ხუთსაბათი
  ◦  გარეჯელი, ღირსი; 14.06
  ◦  ერმოპოლიელი, ღირსი, ავაზაკყოფილი; 19.09
  ◦  თესალონიკელი, განდეგილი; 9.07
  ◦  პალესტინელი, ღირსი, მოწ. 25.04
  ◦  ქართველი, მოწამე; 31.05
  ◦  წინასწარმეტყველი, ისრაელის მეფე, ფსალმუნთმთქმელი, ქრისტესშობის შემდგომი კვირა
დავიქტი (ადავკტოსი) - გამრავლებული (ლათ.)
  ◦  ეფესელი, მელიტინელი, მოწ. 17.10
დათუნა - ყოველთა წმ. 24.12
დალმატი - ქ. დალმატიიდან
  ◦  კონსტანტინეპოლელი, იღუმენი; 16.08
დამიანე
  ◦  ასიელი, უვერცხლო; 14.11
  ◦  სირიელი, ღირსი; 8(9). 03
  ◦  კილიკიელი, უვერცხლი, მოწამე; 30.10
  ◦  ქართველი, გარეჯელი, ყოფილი დემეტრე მეფე, ღირსი; 5.06
დანაქტი - (ბერძ.)
  ◦  ილირიელი, მოწამე; 29.01
დანიელი
  ◦  ეგვიპტელი, კესარიელი (პალესტინელი), მოწამე; 1.03; 29.02
  ◦  მესვეტე, ღირსი; 24.12
  ◦  მოსკოველი, მთავარი;17.03
  ◦  ეგვიპტელი, ღირს. აღმს. 30.12
  ◦  ნიკოპოლიელი (სომხეთის), მოწ. 26.07
  ◦  სერბი, მთავარეპ. 2.01
  ◦  წინასწარმეტყველი; 30.12
დარისპანი - ყოველთა წმ. 24.12
დარჩია - ყოველთა წმ. 24.12
დასი - (ბერძ.)
  ◦  დამასკელი, მოწამე; 14.11
  ◦  დოროსტოლელი, მოწამე; 3.12
  ◦  ნიკომიდიელი, მოწამე; 3.11
დაჩი - დარიოსის მოდგმისა (სპ.)
  ◦ კოლაელი, 7(8).03
დემეტრე - ქართველი, მეფე, თავდადებული; 25.03
დემური - ყოველთა წმ. 24.12
დიასამი - ყოველთა წმ. 24.12
დიდიმე - მარჩბივი, ტყუპისცალი (ბერძ.)
  ◦  ალექსანდრიელი, მოწამე; 9.06
  ◦  ლაოდიკიელი (სირიელი), მოწ. 24.09
დიმიტრი - დემეტრეს კუთვნილი (ბერძ.)
  ◦  დაბუდიელი, მოწამე; 28.11
  ◦  დონელი, დიდი მთავარი; 1.06
  ◦  თესალონიკელი, მირონმდინარე, დიდმოწ. 8.11
  ◦  Kონსტანტინეპოლელი, მოწ. 22.08
  ◦  ღოსტოველი, მიტროპ. 4.10
  ◦  სალამნიელი (კვიპრელი), დიაკ. მღვდელმოწ; 3.07
  ◦  სკეპსიელი, მთავარი, მოწ. 24.09
დიმიტრიანე - ნაყოფიერების ღვთაების კუთვნილი (ბერძ.)
  ◦  სკეპსიელი, მოწამე; 24.09
დიოდორე - ღვთის ნიჭი (ბერძ.)
  ◦  აფროდინელი, მოწამე; 12.05
  ◦  კორინთელი, მოწამე; 13.02; 23.03
  ◦  ლაოდიკიელი, მოწამე; 24.09
  ◦  პერგიელი (პამფილიელი), მოწ. 16.02
  ◦  რომაელი, მოწამე; 19.07
  ◦  რომაელი, ხუცესი, მღვდელმოწ. 1.04
დიოდოტე - ღვთის მიერ მონიჭებული (ბერძ.)
  ◦  მელიტინელი, მოწამე; 20.11
დიომიდე - ღვთის რჩევა (ბერძ.)
  ◦  მოწამე; 16.07
  ◦  ტარსელი, ნიკიელი, მოწ. 29.08
დიონე - რომაელი, მოწ. 19.07
დიონისე - მეღვინეობის ღმერთი (ბერძ.)
  ◦  ალექსანდრიელი, ეპისკ. აღმს. 18.10
  ◦  არეოპაგელი, მოციქ. 70-თაგანი, ეპისკ. ათენელი, მღვდელმოწ. 17.01; 16.10
  ◦  ბიზანტიელი, მოწამე; 16.06
  ◦  ეფესელი, ყმა; 17.08; 4.11
  ◦  კესარიელი (პალესტინელი), მოწ. 28.03
  ◦  კესარიელი (პალესტინელი), მოწ. (სხვა) 28.0
  ◦  კორინთელი, მოწამე; 23.03
  ◦  კორინთელი, მოწამე (სხვა); 23.03
  ◦  ლამპსაკიელი, მოწამე; 31.05
  ◦  პერგიელი (პამფილიელი), მოწ. 4.05
  ◦  ტრებიელი, მოწამე; 31.08
  ◦  თრაკიელი, მოწამე; 19.05
დიოსი - ღვთიური (ბერძ.)
  ◦  კონსტანტინეპოლელი, იღუმენი; 1.08
  ◦  მოწამე; 16.04
დიოსკორე - (ბერძ.)
  ◦  პერგიელი (პამფილიელი), მოწ. 4.05
დისანი - სპარსი, ეპისკ. მღვდელმოწ. 22.04
დისიდერი - სასურველი, სანატრელი (ლათ.)
  ◦  პუტეოლელი მოწამე; 4.05
დოდო - გარეჯელი, ღირსი, ამაღლების შემდგომი ოთხშაბათი
დოლენჯი - ყოველთა წმ. 24.12
დომენტი - მომთვინიერებელი (ლათ.)
  ◦  სპარსი, სირიელი, იეროდიაკ. მღვდელმოწ. 20.08
  ◦  დომეტი
  ◦  სპარსი, ღირსი; 21.03.
დომეტიანე - მომთვინიერებელი (ლათ.)
  ◦  მელიტინელი, ეპისკ. 23.01
  ◦  სებასტიელი, მოწამე; 22.03
  ◦  დომენტიანე
  ◦  ქართველი, მოწამე; 28.04
დომნე - ბატონი, უფალი (ლათ.)
  ◦  სებასტიელი, მოწამე; 22.03
  ◦  სინელი, ღირსი, მოწ. 27.01
დომნინე - ბატონი, უფალი (ლათ.)
  ◦  თესალონიკელი, მოწამე; 14.10
დონატე - ნაჩუქარი, ნაბოძვარი (ლათ.)
  ◦   ევრიელი, ეპისკ. 3.05
დორომედონტი - ლახვართა ზედა ტვირთული მეფე (ბერძ.)
  ◦   სინაიდელი, (ფრიგიელი), მოწ. 2.10
დოროთეოზი (დოროთე) - ღვთის ნიჭი, საჩუქარი (ბერძ.)
  ◦  ეგვიპტელი, მეუდაბნოე, ხუცესი; 29.09
  ◦  მელიტინელი, მოწამე; 20.11
  ◦  ნიკომიდიელი, მოწამე; 16.09; 10.01
  ◦  პალესტინელი, ღირსი; 18.06
  ◦  ტვირელი, ეპისკ. მღვდელმოწ. 18.06
დოსითეოზი - ღვთისმიერი ნიჭი (ბერძ.)
  ◦  თბილელი, მღვდელმოწ. 25.09
  ◦  პალესტინელი, ღირ. ამბა დოროთეს მოწაფე; 4(5).03
დულე - მონა (ბერძ.)
  ◦  ეგვიპტელი, ვნებათდამთმენი, ღირ. 28.06
დურმიშხანი - ყოველთა წმ. 24.12
დუქიტე - ადვილად მოსადრეკი (ლათ.)
  ◦  მელიტინელი, მოწამე; 20.11