მთავარი გვერდი > წმინდანთა სახელები, მათი ხსენების დღეები და სახელთა მნიშვნელობის განმარტება > მამათა სახელები
წმინდანთა სახელები, მათი ხსენების დღეები და სახელთა მნიშვნელობის განმარტება

ეგნატე
  ◦  ანტიოქიელი, ღმერთშემოსილი, ეპისკ. მღვდელმოწ. 11.02; 2.01
  ◦  ბრიაჩანინოვი, სტავროპოლელი, ეპისკ. 13.05
  ◦  კაბადოკიელი, იღუმენი; 10.10
  ◦  კონსტანტინეპოლელი, პატრ. 5.11
ედოსიოსი - სიხარული (სირ.)
  ◦  პატარონელი, ალექსანდრიელი, მოწ. 15.04
ედიშერი - ყოველთა წმ. 24.12
ევაგრე - (ბერძ.)
  ◦  ანაზარელი, მოწამე; 18.02
  ◦  ქართველი, ღირსი, მთავარი; 17.02
ევანგელი - მახარებელი (ბერძ.)
  ◦  ტომსკელი, ეპისკ. მღვდელმოწ. 20.07
ევარესტო - კეთილსათნო (ბერძ.)
  ◦  კრიტელი, მოწამე; 5.01
  ◦  სტუდიელი, ღირსი; 8.01
ევბული - კეთილმრჩეველი (ბერძ.)
  ◦  კესარიელი (პალესტინელი), მოწამე; 16.02
ევგენი - კეთილშობილი (ბერძ.)
  ◦  ანტიოქიელი, ხუცესი, მღვდელმოწ. 4(5).03
  ◦  ბითვინიელი, ღირსი; 25.02
  ◦  მელიტინელი, მოწამე; 20.11
  ◦  სებასტიელი, მოწამე; 26.12
  ◦  ტრპიზონელი, მოწამე; 3.02
  ◦  ხერსონელი, ეპისკ. მღვდელმოწ. 20.03
ევგრაფი - კარგად ჩაწერილი (ბერძ.)
  ◦  ალექსანდრიელი, მოწამე; 23.12
ევდემოზი - კათოლიკოსი, მღვდელმოწ. ქართველი; 17.10
ევდოკიმე - ჩინებული (ბერძ.)
  ◦   კაბადოკიელი, მართალი; 13.08
ევდომოსი - ყოველთა წმ. 24.12
ევდუქსე - კეთილჩინებული (ბერძ.)
  ◦  მელიტინელი, მოწამე; 19.09
  ◦  სებასტიელი, მოწამე; 16.11
ეველპისტე - კეთილსაიმედო (ბერძ.)
  ◦  რომაელი, მოწამე; 14.06
ევილასე - ალერსიანი (ბერძ.)
  ◦  კიზიკიელი, მოწამე; 19.02
ევკარპიოსი - კეთილნაყოფიერი (ბერძ.)
  ◦   ნიკომიდიელი, მოწამე; 31.03
ევკლე - პერგიელი (პამფილიელი), მოწ. 14.08
ევლამპიოსი -კეთილმბრწყინვალე (ბერძ.)
  ◦  მოწამე; 16.07
  ◦  ნიკომიდელი, მოწამე; 23.10
  ◦  პალესტინელი, მოწამე; 18.03
ევლოგი - კურთხევა (ბერძ.)
  ◦  ალექსანდრიელი, მთავარეპ. 26.02
  ◦  ედესელი, ეპისკ. აღმს. 7.09
  ◦  თებაიდელი, უცხოთშემწყნარებელი; 10.05
  ◦  წინასწარმეტყველი, ქართველი; 14.04
ევმენიოსი - კეთილმიდრეკილი, მწყალობელი (ბერძ.)
  ◦  ჰორტინელი, ეპისკ. 1.10
ევნიკიანე - კეთილგამარჯვებული (ბერძ.)
  ◦  კრიტელი, მოწამე; 5.01
ევნოიკე - კეთილმიდრეკილი (ბერძ.)
  ◦   სებასტიელი, მოწამე; 22.03
ევოდი - კეთილგამოსადეგი (ბერძ.)
  ◦  მოციქ. 70-თაგანი, ეპისკ. ანტიოქიელი, მღვდელმოწ. 17.01; 20.09
  ◦  ნიკიელი, მოწამე; 4.01
  ◦  ნიკომიდელი, მოწამე; 14.09
ევპოლე - მშვიდობიანად მცურავი (ბერძ.)
  ◦  კატანელი (სიცილიელი), მთავარდიაკონი, მღვდელმოწ. 24.08
ევპორო - მდიდარი (ბერძ.)
  ◦   კრიტელი, მოწამე; 5.01
ევსევი - კეთილმსახური (ბერძ.)
  ◦  კერკირელი, მოწამე; 11.05
  ◦  ლაოდიკიელი, ეპისკ. მღვდელმოწ. 17.10
  ◦  ნიკომიდიელი, მოწამე; 7.05
  ◦  ნიკომიდიელი, მოწამე (სხვა); 2.02
  ◦  სამოსატელი, ეპისკ. მღვდელმოწ. 5.07
  ◦  სინელი, ღირსი, მოწ. 27.01
  ◦  ◦ სირიელი, მეუდაბნოე; 28.02
  ◦  ფინიკიელი, მოწამე; 4.10
ევსევონი - მაკაბელი, მოწამე; 14.08
ევსინგი - კეთილნიშნიანი (ბერძ.)
  ◦  ანტიოქიელი, მოწამე; 18.08
ევსტათი - მტკიცედ მდგომი (ბერძ.)
  ◦  ანკვირიელი, მოწამე; 10.08
  ◦  ანტიოქიელი, პატრ. აღმს. 6(7).03
  ◦  ბითვინიელი, ეპისკ. აღმს. 11.04
  ◦  მცხეთელი, მოწამე; 11.08
  ◦  ნიკიელი, მოწამე; 3.12
  ◦  პლაკიდა, რომაელი, დიდმოწ. 3.10
  ◦  სერბი, მთავარეპ. 17.01
ევსტოქიოსი - გონებამახვილი (ბერძ.)
  ◦  მოწამე; 28.11
  ◦  სადონელი, ანკვირიელი, ხუცესი, მღვდელმოწ. 6.07
ევსტრატი - კეთილ მეომერი (ბერძ.)
  ◦  სებასტიელი, მოწამე; 26.12
  ◦  ტარსელი, იღუმენი; 22.01
ევსქიმონი - მშვენიერი (ბერძ.)
  ◦  ლამპსაკიელი, ეპიკ. აღმს. 27.03
ევტიქი - ბედნიერი (ბერძ.)
  ◦  კონსტანტინეპოლელი, პატრ. 19.04
  ◦  მელიტინელი, მოწამე; 20.11
  ◦  მელიტინელი, ეპისკ. მღვდელმოწ. 10.06
  ◦  მოციქ. მცირეთაგანი, ეპისკ. მღვდელმოწ. 6.09
  ◦  ნიკომიდიელი, მოწამე; 2.02
  ◦  ნურსელი, იტალიელი, იღუმენი; 5.09
  ◦  პუტეოლელი, მოწამე; 4.05
  ◦  სებასტიელი. Mოწამე; 22.03.
ევტიქიანე - ბედნიერი (ბერძ.)
  ◦  ილირიელი, მოწამე; 4.01
  ◦  ნიკომიდიელი, მოწამე; 30.08
ევტროპიოსი - კეთილზნიანი (ბერძ.)
  ◦  ამასიელი, მოწამე; 16.03
  ◦  კილიკიელი, მოწამე; 30.10
  ◦  კონსტანტინეპოლელი, მოწამე; 29.06
ევფრასი - მხიარული (ბერძ.)
  ◦  კერკირელი, მოწამე; 11.05
ევფროსინე - კეთილგონიერი (ბერძ.)
  ◦   პალესტინელი, ღირსი; 24.09
ევფსიხი - გუკეთილი, გულმოწყალე (ბერძ.)
  ◦  კესარიელი (კაბადოკიელი), მოწ. 20.09
  ◦  კესარიელი (კაბადოკიელი), მოწ. 22.04
ეზეკიელი - ღვთის მიერ განმტკიცებული (ებრ.)
  ◦  წინასწარმეტყველი; 3.08
ეზრა - ყოველთა წმ. 24.12
ეთერიოსი - (ბერძ.)
  ◦   ხერსონელი, ეპისკ. 20.03
ეკდიკიოსი - სებასტიელი, მოწამე; 22.03
ელადი - ელადიდან (ბერძ.)
  ◦  ანზარელი, მოწამე; 18.02
  ◦  აღმოსავლელი, ეპისკ. მღვდელმოწ. 10.06
  ◦  ლიბიელი, მოწამე; 21.01
ელგუჯა - ყოველთა წმ. 24.12
ელევსიპე - მხედარი (ბერძ.)
  ◦  ლანგონიელი, მოწამე; 29.01
ელეზვოე - ეთიოპიელი, მეფე, დაყუდებული; 6.11
ელეფთერი - თავისუფალი (ბერძ.)
  ◦  ბიზანტიელი, მოწამე; 17.08; 28.12
  ◦  ილირიელი, რომაელი, ეპისკ. მღვდელმოწ. 28.12
  ◦  მოწამე; 21.08
  ◦  პარიზელი, დიაკ. მღვდელმოწ. 16.10
ელიაზარი - ღვთის შეწევნა (ებრ.)
  ◦  იერუსალიმელი, მოწამე, მაკაბელ მოწამეთა მოძღვარი; 14.08
  ◦  მაკაბელი, მოწამე; 14.08
ელიზბარი -ქართველი, ქსნის ერსთავი, მოწ. 1.10
ელიმე - დუმილი (ებრ.)
  ◦  ბაბილონელი, მღვდელმოწ. 12.08
ელიოსი - ეგვიპტელი, ღირსი; 27.07
ელისე - ვისი მხსნელიც ღმერთია (ებრ.)
  ◦  წინასწარმეტყველი; 27.06
ელპიდიოსი - იმედი (ბერძ.)
  ◦  მოწამე; 28.11
  ◦  ხერსონელი, ეპისკ. მღვდემოწ. 20.03
ელპიდიფორე - იმედის მომტანი (ბერძ.)
  ◦  მოწამე; 16.04
  ◦  სპარსი, მოწამე; 15.11
ემელიანე - ალერსიანი (ბერძ.)
  ◦  დოროსტოლელი, მოწამე; 31.07
  ◦  იტალიელი, ღირსი; 20.03
  ◦  კიზიკიელი, ეპისკ. აღმს. 21.01; 21.08
  ◦  თრებელი, ეპისკ. მღვდელმოწ. 31.08
ეპაფრასი - საამო (ბერძ.)
  ◦  მოციქ. 70-თაგანი, იერაპოლელი, ეპისკ. პავლე მოციქულის თანამოსაგრე; 17.01
ეპაფროდიტე - საამო (ბერძ.)
  ◦   მოციქ. 70-თაგანი, ადრიაკელი, ეპისკ. 17.01; 12.04; 21.12
ეპენტე - საქებარი (ბერძ.)
  ◦   მოციქ. 70-თაგანი, კართაგანელი, ეპისკ. 17.01; 12.08
ეპიმაქე - მებრძოლი (ბერძ.)
  ◦   ◦   ◦  ალექსანდრიელი, ახალი, მოწ.24.03; 13.11
ეპიფანე - გამოჩინება (ბერძ.)
  ◦  კვიპრელი, ეპისკ. 25.05
  ◦  მელიტინელი, მოწამე; 20.11
ეპიქტეტე - შეძენილი (ბერძ.)
ალმირელი, ხუცესი, მღვდელმოწ. 20.07
ერაზმი - სატრფიალო (ბერძ.)
  ◦  რომაელი, მოწამე; 23.05
  ◦  ფორმიელი, ეპისკ. აღმს. 17.05
ერასტი - მოსიყვარულე (ბერძ.)
  ◦  მოციქ. 70-თაგანი, ეპისკ. პანეადელი; 17.01
ერეკლე - ყოველთა წმ. 24.12
ერმი - მაცნე (ბერძ.)
  ◦  ათენელი, მოწამე; 19.07
  ◦  კომანელი, მოწამე; 13.06
  ◦  მოციქ. 70-თაგანი, დალმატიელი, ეპისკ. მღვდელმოწ. 17.01; 21.04; 13.06
  ◦  მოციქ. 70-თაგანი, ფილიპოლელი, ეპისკ. 17.01; 21.03; 18.11
  ◦  რომაელი, მოწამე; 31.08
  ◦  ხუცესი, მღვდელმოწ. 17.11
ერმილე - ბელგრადელი, დიაკ. მღვდელმოწ. 26.01
ერმინინგელდი - (გერ.)
  ◦  გუთელი, მეფიწული, მოწ. 14.11
ერმიპე - ჰერმესის ცხენი (ბერძ.)
  ◦  თრებელი, მოწამე; 31.08
  ◦  ნიკომიდიელი, ხუცესი, მღვდელმოწ. 8.08
ერმოგენი - ჰერმესის შთამომავალი (ბერძ.)
  ◦  ალექსანდრიელი, მოწამე; 23.12
  ◦  მოსკოველი, რუსეთის პატრ. მღვდელმოწ. 2(3).03; 25.05; 18.10
  ◦  ნიკომიდიელი, მოწამე; 14.09
ერმოკრატე - მაცნეს შემჩერებელი (ბერძ.)
  ◦  ნიკომიდიელი, ხუცესი, მღვდელმოწ. 8.08
ერმოლაოსი - ხალხის მაცნე (ბერძ.)
  ◦  ნიკომიდიელი, ხუცესი, მღვდელმოწ. 8.08
ეროსი - სიყვარული, გულისთქმა (ბერძ.)
  ◦   პარემვოლელი, მოწამე; 7.07
ესაია - უფლის ხსნა (ებრ.)
  ◦   წინაწარმეტყველი; 22.05
ესპერი - საღამო (ბერძ.)
  ◦   პამფილიელი, მოწამე; 15.05
ეფიბი - ჭაბუკი (ბერძ.)
  ◦   იტალიელი, მოწამე; 12.08
ეფრემი - ნაყოფიერი (ებრ.)
  ◦  ანტიოქიელი, პატრ. 21.06
  ◦  ასური, იეროდიაკ. 13.02
  ◦  სერბი, პატრ. 28.06
  ◦  ქართველი, მცირე, ფილოსოფოსი, ღირსი; 31.01
  ◦  ხერსონელი, ეპისკ. მღვდელმოწ. 20.03
ექვთიმე - გუმოწყალე, მხიარული, გახარებული (ბერძ.)
  ◦  დიდი, მღვდემონაზონი; 2.02
  ◦  თესალონიკელი, იეროდიაკ. ახალი; 28.10
  ◦  მთაწმიდელი, ივერიელი(ათონელი), მთარგმნელი, ღირსი; 26.05
  ◦  სარდიელი, ეპისკ. მღვდელმოწ. 8.01
  ◦  ქართველი, ღირსი; 21.08
ექსაკუსტოდიანე (კონსტანტინე) - ლეგიონის მსაჯული (ბერძ.)
  ◦  ეფესელი, 17.08; 4.11