18 აპრილი

ხუთშაბათი

დიდმარხვა


მოწამეთა: აღათოპოდი დიაკონისა, თეოდულე წიგნისმკითხველისა და მათთანათა (†303); მოწამეთა: ბიქტორინესი, ბიქტორისი, ნიკიფორესი, კლავდისი, დიოდორესი, სერაპიონისა და პაპისა(†251/258).


ახალი პუბლიკაციები და წიგნები