ჩვენ შესახებჩვენ გთავაზობთ ინფორმაციის განთავსებასთან, მომსახურებასა და IT რესურსების გაქირავებასთან დაკავშირებული მომსახურებების ფართო სპექტრს (კოლოკაცია, გამოყოფილი სერვერების გაქირავება, ვირტუალური სერვერისა და ვირტუალური სამუშაო ადგილების გაქირავება, მონაცემთა შენახვის მომსახურება და ღრუბლები)

კომპანია დატაცენტრის კოლექტივი დაკომპლექტებულია გამოცდილი სპეციალისტების ჯგუფით, რომელიც დატა-ცენტრისა და მომხმარებელთა აღჭურვილობის ინჟინერული სისტემების შეუფერხებელ მუშაობას უზრუნველყოფს. ჯგუფის მიზანია მაქსიმალურად დააკმაყოფილოს მომხმარებელთა მოთხოვნები.

კომპანიის საქმიანობის ძირითად მიმართულებას წარმოადგენს ჰოსტინგის სფეროში თანამედროვე და მაღალხარისხიანი მომსახურების მიწოდება. ჩვენ გთავაზობთ მომსახურებების მრავალფეროვან სპექტრს, საიტების განთავსებიდან დაწყებული, დამთავრებული მილიონიან აუდიტორიაზე გათვლილი რთული და ძლიერი პროექტების შემუშავებითა და ამ პროექტის სრული ტექნიკური უზრუნველყოფით.

ჩვენს აქტივობას საფუძვლად უდევ იმის აღქმა, რომ ნაბისმიერი კლიენტისათვის ყველაზე მოთხოვნად პირობას წარმოადგენ მომსახურების მაღალი ხარისხი, ტექნიკური გარანტიები, ადეკვატური ფასები და სამუშაო პროცესისადმი ადამიანური მიდგომა.