მთავარი გვერდი - ბიბლიოთეკა

წმიდა მამები ამპარტავნების შესახებ
ცოდვათა განმარტებანი

მთარგმნელი: დავით თოფჩიშვილი

რედაქტორი: ეკატერინე ქორიძე

დიზაინერი: მარიამ ყეინაშვილი

წიგნი რეცენზირებული საპატრიარქოს გამომცემლობის მიერ

თბილისი 2019

სარჩევი
შესავალი
წმიდა იოანე ოქროპირი
ღირსი ბერი პაისი ათონელი
წმიდა ტიხონ ზადონელი
ღირსი კასიანე რომაელი
გამოყენებული წყაროები