მთავარი გვერდი - ბიბლიოთეკა

წმიდა მამები სასოწარკვეთილებისა და მწუხარების შესახებ
ცოდვათა განმარტებანი

მასალების შემკრები და მთარგმნელი: დავით თოფჩიშვილი

რედაქტორი: ეკატერინე ქორიძე

დიზაინერი: მარიამ ყეინაშვილი

წიგნი რეცენზირებულია საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის გამომცემლობისა და რეცენზირების დეპარტამენტის მიერ და ნებადართულია გამოსაცემად

თბილისი 2018

სარჩევი
შესავალი
წმიდა იოანე ოქროპირი
წმინდა ინოკენტი ხერსონელი
ღირსი ბერი პაისი ათონელი
ღირსი სერაფიმე საროველი
ღირსი ეფრემ ასური
წმიდა ეგნატე ბრიანჩანინოვი
წმიდა დიმიტრი როსტოველი
მართალი იოანე კრონშტადტელი
გამოყენებული წყაროები