23 სექტემბერი

ოთხშაბათი

მარხვა


მოწამეთა დათა: მინოდორა, მიტროდორა და ნამფოდორა ბითვინელთა (†304-311). კეთილმორწმუნე პულქერია, ბერძენთა დედოფლისა(453); პეტრე და პავლე ნიკეელ ეპისკოპოსთა.


ახალი პუბლიკაციები და წიგნები