28 მარტი

შაბათი

დიდმარხვა


მიცვალებულთა ხსენება

მოწამისა აგიპი ღაზელისა და მისთანა 7-თა მოწამეთა: ორთა ალექსანდრეთა, ორთა დიონისეთა, ტიმოლაოსისა, რომილაოსისა, და პლისიოისა (†304-305).


ახალი პუბლიკაციები და წიგნები