27 იანვარი

ხუთშაბათი

ხსნილია


წმიდისა დედისა ჩვენისა და მოციქულთა სწორისა ქალწულისა ნინოსი, ქართველთა განმანათლებლისა (†IV).","ღირსმოწამეთა მამათა, სინას და რაითს სარკინოზთაგან მოწყვედილთა: ესაიასი, საბასი, მოსესი და მოწაფისა მისისა მოსესი, იერემიასი, პავლესი ადამისა, სერგისა, დომნესი, პროკლესი, იპატისა, ისააკისა, მაკარისა, მარკოზისა, ბენიამინისა, ევსევისა, ელიასი და სხვათა მათთანა (†IV-V). ღირსი თეოდულე -ღირსი ნილოს ბრძენის ძისა; ღირსი სტეფანე, ჰინოლაკოს მონასტრის ამშენებლისა; ღირსი ფელიქს, ნოლანელი ხუცესისა(260).


ახალი პუბლიკაციები და წიგნები