19 მაისი

კვირა

ხსნილია


მართლისა იობ მრავალვნებულისი (1700-1500 წწ. ქრისტეს შობამდე). მოწამე ბარბარ ავაზაკყოფილისა; ღირსი მიქვა რადონეჟელისა.


ახალი პუბლიკაციები და წიგნები