26 თებერვალი

პარასკევი

მსგეფსი


ღირსი მარტინიანე პალესტინელისა (†V), ღირსისა სვიმეონ მირონმდინარისა, ხილენდარელისა, ქტიტორისა (†1200). ღირსთა: ზოია და ფოტინესი. ღირსი ევლოგ 1 ალექსანდრიელი პატრიარქისა(607-608).


ახალი პუბლიკაციები და წიგნები