14 დეკემბერი

შაბათი

მარხვა


მართლისა ფილარეტ მოწყალისა, პაფლაგონიელისა (†792). მოწამე ანანია სპარსისა.


ახალი პუბლიკაციები და წიგნები