28 იანვარი

ხუთშაბათი

ხსნილია


ღირსთა: ამბა პავლე განშორებულისა, თებაიდელისა (†341) და ათანე გლახაკისა (†V); წმიდისა დიდებულისა მოწამისა არჩილ მეფისა (†774); წმიდათა: სალომე უჯარმელისა და პეროჟავრა სივნიელისა (†iV). ღირსმოწამე პანსოფი ალექსანდრიელისა(249-251); ღირსთა; პროხორე პშინელისა(1067); და გაბრიელ ლესნოველისა(1105); გერასიმე, ალექსანდრიელი პატრიარქისა(1714); ღირსი იტა, ლიმერიკელი იღუმენიასი, ირლანდიელისა.


ახალი პუბლიკაციები და წიგნები