მთავარი გვერდი - ბიბლიოთეკა

წმიდა მამები მრუშობისა და სიძვის შესახებ
ცოდვათა განმარტებანი

მასალების შემკრები და მთარგმნელი: დავით თოფჩიშვილი

დიზაინერი: მარიამ ყეინაშვილი

წიგნი რეცენზირებულია საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის გამომცემლობისა და რეცენზირების დეპარტამენტის მიერ და ნებადართულია გამოსაცემად

თბილისი 2019

სარჩევი
შესავალი
წმიდა იოანე ოქროპირი
ბერი სიმეონ ათონელი
ღირსი ისააკ ასური
ღირსი ნილოს სორელი
წმიდა ნიკოდიმოს მთაწმინდელი
ღირსი ბერი პაისი ათონელი
წმიდა ეგნატე ბრიანჩანინოვი
ღირსი კასიანე რომაელი
გამოყენებული წყაროები