მთავარი გვერდი - ბიბლიოთეკა

წმიდა მამები მრისხანების შესახებ
ცოდვათა განმარტებანი

მასალების შემკრები და მთარგმნელი: დავით თოფჩიშვილი

რედაქტორი: ეკატერინე ქორიძე

დიზაინერი: მარიამ ყეინაშვილი

წიგნი რეცენზირებულია საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის გამომცემლობისა და რეცენზირების დეპარტამენტის მიერ და ნებადართულია გამოსაცემად

თბილისი 2019

სარჩევი
შესავალი
წმიდა იოანე ოქროპირი
ღირსი ბერი პაისი ათონელი
წმიდა ნიკოდიმოს მთაწმინდელი
ღირსი ნილოს სორელი
წმიდა დიმიტრი როსტოველი
ღირსი ეფრემ ასური
ღირსი კასიანე რომაელი
წმიდა ბასილი დიდი
გამოყენებული წყაროები