მთავარი გვერდი - ბიბლია

ძველი აღთქმა
ბარუქ წინასწარმეტყველი*
თავი 5

წინა თავი