მთავარი გვერდი - ბიბლია

ძველი აღთქმა
ფსალმუნნი
თავი 116

1უგალობდით უფალსა ყოველი თესლები და აქებდით მას ყოველი ერი;

2რამეთუ განძლიერდა ჩუენ ზედა წყალობაჲ მისი, და ჭეშმარიტება უფლისაჲ ჰგიეს უკუნისამდე.


წინა თავი შემდეგი თავი