მთავარი გვერდი - ბიბლია

ძველი აღთქმა
ფსალმუნნი
თავი 151
###

წინა თავი